Creative Japanese Language School PR video in Nepali

यो क्रिएटिव जापानी भाषा स्कूलमा खान्जी प्रयोग नगर्ने, जस्तै नेपाली, मङ्गोल र भियतनामी नागरिकका लागि सहज शैक्षिक वातावरण प्रदान गर्दछौं जसले गर्दा खान्जीलाई कुशलतापूर्वक सिक्न सक्दछन् ।
हामी शैक्षिक प्रयोग गर्न ट्याब्लेट पीसीको प्रदान गर्नेछौं।
अंग्रेजी, भियतनामी, नेपाली, मंगोलियाली भाषाको कर्मचारीहरू साथै जापानी शिक्षकहरु र प्रशासकीय ओकिल जसले तपाईंलाई भिसा प्रक्रियामा मद्दत गर्ने ।सबै कर्मचारीहरु तपाईलाई पर्खिरहेका छन्।

Categories:   Language

Tags:  

Comments

%d bloggers like this: