N3 Grammar – Japanese Language || All in One || नेपलीमा

N3 Grammar – Japanese Language || All in One || नेपलीमा

Note: Video Credit to Max Nepal Scoop. यो video Max Nepal Scoop संगको सहमति मा धेरै विद्यार्थीहरु कहाँ पुर्याउने उदेश्यको साथ upload गरिएको हो|

यो video को original लिंक:-

This video consists of all word meaning section of Japanese Language n4 level from lesson 26 to 50

यो भिडियो लाई सुन्दै आफ्नो काम गर्नु होस् र भाषा लाई पनि राम्रो बनाउनु होस् !

Thank you for watching!
This vocabulary video is extracted from N4 daily lesson videos. which is made under the request of our lovely viewers. This video is for revision purpose.Sample text

हेर्नुभएकोमा धन्यवाद!
यो शब्दावली भिडियो N4 दैनिक पाठ भिडियोहरूबाट निकालेको हो। जुन हाम्रो प्यारा दर्शकहरूको अनुरोध अन्तर्गत बनाईएको छ। यो भिडियो संशोधन उद्देश्यको लागि हो।

N5 ALL Grammar in ONE:

N5 को Daily lessons:

Interview Preparation Video:

Japanese Language Particles ❙助詞❙ नेपालीमा |

Kanji Lessons:

हिरागाना काताकाना नेपाली मा सजिलै सिकौ:

Click here for more:

N4, N5 र kanji को video को लागि हामीलाई Subscribe गर्नुहोला |

N4 को Daily lessons:

Editing : Saras Mani Rai @sarasmanirai

Cambridge Education & Consultancy
01-6620625 (Contact for free language classes)
Barahi, 4 Suryabinayak, Bhaktapur
Website:

Thank you for watching our video. Please like, comment, share and subscribe for more.

Facebook:
:

E-mail : maxnepalscoop@gmail.com
: cambridgenpl@gmail.com

#maxnepalscoop #japaneselanguage #n3grammar
©2020

Categories:   Language

Comments

%d bloggers like this: