ဂ်ပန္သံထြက္ေတြကိုသတိထားထြက္ပါ #Japan #Japanese #Language

発音に気をつけてください!

#Japan
#Japanese
#Speaking
#ဂ်ပန္စာ
#ဂ်ပန္စကား
#ဂ်ပန္စကားေျပာ
#ဂျပန်စာ
#ဂျပန်စကား
#ဂျပန်စကားပြော

Categories:   Language

Comments

  • Posted: September 29, 2020 05:31

    梵朗読BonRouDoku

    有難う御座います。勉強になりました。

%d bloggers like this: