Japanese Language in Nepali 14 Katakana Writing

Japanese Language in Nepali. Katakana Writing with stroke order.

जापानी भाषाको N4 तयारीको अझै धेरै भिडियोहरु हेर्नको लागी कृपया मेरो अर्को च्यानल Japanese Lesson मा जानुहोला। त्यसको लागी तल दिईएको Link मा Click गर्नुहोस।

3 Replies to “Japanese Language in Nepali 14 Katakana Writing”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *