Tipid Tips 2: Ano ang dapat gamitin para makatipid dito sa Japan? Part 2 | Filipino in Japan

Ang video na ito ay tungkol sa pagtitipid dito sa bansang Hapon. Magbibigay kami ng mga tips kung paano mapapakinabangan ang parte ng ating ginastos sa paggamit ng point card, credit card at mobile wallet.

This video is all about how to save here in Japan. We will give tips how to maximize the use of point cards, credit card and mobile wallet.

Saan Makakabili ng Murang Branded Products sa Japan (Mitsui Outlet Store) – Paano ang Pasko sa Japan

Ano ang Aming Nabili sa Mitsui Outlet Park? All Year Round Sale! | Filipino in Japan

#tipidtips #tipid #japan

3 Replies to “Tipid Tips 2: Ano ang dapat gamitin para makatipid dito sa Japan? Part 2 | Filipino in Japan”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *